De keuze van de juiste technologie

De keuze van de „juiste“ transpondertechnologie voor medewerkerskaarten moet goed beredeneerd zijn en zich op de behoeften op de lange termijn van de klant richten. Alle deelbereiken zoals tijdregistratie, toegangscontrole en het betalen zonder contant geld stellen specifieke eisen aan de technologie.
Met moderne multi-applicatie transponders kunnen deze en ook andere wensen worden afgebeeld.

Het „hacken“ van de oude technologieën (Hitag1, MIFARE Classic en LEGIC prime) door de Chaos Computer Club en andere, maakt het mogelijk, het thema van de medewerkerskaarten en de daaraan verbonden applicaties in het bedrijf op geheel nieuwe wijze aan te pakken.

Bijna alle bedrijven hebben tegenwoordig al medewerkerskaarten, die bij de migratie betrokken moeten worden. De processen in de bedrijven, zoals bijvoorbeeld de tijdregistratie, zijn onderdeel van complexe processen en moeten tijdens een migratie doorlopend blijven functioneren. Sommige kaartfuncties zijn direct kritisch voor het bedrijf, zoals bijvoorbeeld de toegangsautorisatie of de registratie van bedrijfsgegevens. Andere functies zoals de betaling zonder contant geld zijn niet direct absoluut noodzakelijk, ook al dreigt er bij fouten een grote ontevredenheid onder de medewerkers.

In de vorm van een risico-inschatting kunnen de risicopotentiëlen en het belang van de afzonderlijke deelbereiken geëvalueerd en eventueel bijzonder kritische bereiken, zoals bereiken met hoge veiligheid, reeds als eerste met een nieuwe technologie worden uitgerust.

Verschillende migratiescenario's kunnen helpen, de weg van VANDAAG naar MORGEN veilig, eenvoudig en comfortabel vorm te geven.

 • Vervanging van alle kaarten en alle lezers op hetzelfde moment
  Voordelen: geen compatibiliteitsproblemen, lage totale kosten
  Nadelen: hoge beginkosten, hoge eenmalige kosten door de vervanging
 • Vervanging van kaarten naar dual-hybrid-technologie (twee transponders in één kaart)
  Voordeel: lage beginkosten, geringe inspanningen, verder gebruik van oude lezers voor enige tijd
  Nadeel: antenneproblemen aan kaartzijde, incompatibiliteit met bepaalde lezers, hogere totaalkosten
 • Vervanging van lezers naar dual-hybrid-lezers (gebruik van meerdere transpondertechnologieën)
  Voordeel: te overziene beginkosten, geringe inspanningen, verder gebruik van oude kaarten voor enige tijd, lage totaalkosten
  Nadeel: het kan zijn dat niet alle onderdelenleveranciers tegelijkertijd met oude en nieuwe transpondertechnologieën omgaan

De verschillende trajecten van een migratie hebben vele specifieke voor- en nadelen.

Zo bieden dual-hybrid-transponders de mogelijkheid, tegelijkertijd met oude en nieuwe lezers te functioneren. Daarbij is vaak het antenneveld en zodoende het gebruikscomfort subjectief niet meer op hetzelfde niveau.

Aan de andere kant zouden eerst alle lezers vervangen kunnen worden, die neerwaarts compatibel zijn met de oude kaarten. Na afsluiting van de lezermigratie kunnen de kaarten vervangen worden. Daarbij kan men goed gebruik maken van het productleven van de transpondermedia en de kaarten stapsgewijs vervangen. Een eenmalige actie met alle daaruit voortvloeiende kosten kan komen te vervallen.

De lezervervanging is daarbij vaak duurder dan de kaartenvervanging, zodat het dure deel van de migratie eerst komt en de grootst mogelijke veiligheid ook pas na het vervangen van de kaarten gegarandeerd is.

De voorwaarden moeten in dit geval klantspecifiek bekeken worden en er moet een passend individueel migratieconcept met alle betrokkenen worden uitgewerkt.

 

Neem contact op

met uw consulent van Dallmayr Card Systeme

Our website uses cookies. For further information, please click here. By clicking the button I agree, you consent to the use of cookies.